Vedligeholdelse af ejendommen

Vedligeholdelse af ventilationsanlæg i fælleshuset

Luk / åbne for vandet i containergården

Der lukkes for vandet inden frosten sætter ind

 

Vandslangen tømmes for vand. 

Vandslangen afmonteres fra vandhanen, og trækkes derefter helt ud og strålespisen skal være åben.

Nu oprulles slangen langsomt, så slangen bliver tømt for vand.

Dækslet i betondækket åbnes og T-nøglen påsættes firkanten og drejes 90o (1/4 omgang).

Nu er der lukket for vandet til standeren.

Derefter skrues hætten af "cykelventilen" og cykelpumpen med slange monteres og den lille ventil på standeren åbnes.

Nu pumpes der, til der ikke kommer mere vand ud af den lille ventil. Først da er det frostsikret.

 

Åbne for vandet i foråret

 

Vandhane på stander lukkes.

Kugleventil på stander skal være åben (det røde håndtag skal være lodret).

Dækslet i betondækket åbnes og T-nøglen sættes på firkanten og drejes 90o (1/4 omgang).

Nu er der vand på standeren og luftskruen lukkes.

Vandslangen monteres på vandhanen.