Foreningsoplysninger

 

Seniorbofællesskabet AB Kongehøjen

Haretoften 2 – 70, Svogerslev, 4000 Roskilde

 

Matr. Nr. 17ey Svogerslev

CVR nr. 29899851

 

Bestyrelse:

 • Søren Krüger Nielsen, formand - e-mail: abkongehojen@gmail.com
 • Benny Kastrup Hansen, næstformand
 • Jens Sørensen, kasserer
 • Henrik Storm

 • Helle Wolf Lorenzen

 

Suppleanter:

 • Vagn Vangslev
 • Sven Hvitfelt Rasmussen

 

Administration:

 • Bestyrelsen i AB Kongehøjen -  abkongehojen@gmail.com

 

Revision:

 • Redmark - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bankforbindelse:

 • Nykredit Bank