SENIORBOFÆLLESSKABET AB KONGEHØJEN

Foreningen består af 34 rækkehuse og et fælleshus til brug for foreningens beboere.

Vi er et seniorbofællesskab for personer der er fyldt 50 år og uden hjemmeboende børn.

Foreningen har ingen vente- eller interesseliste.

En ledig bolig bliver annonceret i lokalavisen Roskilde Avis, og beboerne vælger selv de nye beboere.